Vi som bor eller befinner oss långt ifrån sjukhus eller vårdcentral, bör känna till hur man kan rädda liv. Det kan gälla en närstående, en granne eller en besökare. Alla kan vi drabbas. Man kan inte göra fel, men gör man inget alls så begår man ett fel,
Jag ska sammanfatta lite på den här sidan om olika metoder vid olika senarier.
                              

                               HLR står för Hjärt-Lung-Räddning
                         https://www.hlr-konsulten.se/hjart-lungraddning
Vid ett hjärtstopp kan hjärtat inte pumpa blodet ut i kroppen. Med din hjälp när du utför HLR kan blodet pumpas runt "manuellt"- Kraftiga bröstkompressioner i högt tempo samt inblåsningar kan ge tillräcklig blodcirkulation och syre i väntan på ambulans eller annan medicinsk hjälp. Ju snabbare du kan ge hjälpen ju större chansen att överleva vid ett hjärtstopp.
När du upptäcker att någon fått ett hjärtstopp är det viktigt att handla snabbt. Om det finns någon i närheten, be dem larma via 112. Påbörja livräddningen, kolla andning och puls. Lägg den drabbade i ryggläge på ett hårt underlag. Börja kompressionen.

Vuxen HRL
Tryck mitt på bröstkorgen.
Kompressionsdjupet ska vara minst 5 cm men inte mer än 6 cm.
30:2 betyder 30 bröstkompressioner följt av 2 inblåsningar.
Blås till bröstkorgen höjer sig. Varje inblåsning ska ta en sekund.
Kolla om det finns någon andning innan du fortsätter.
Gör så få avbrott som möjligt. 
Byt med någon annan som är närvarande.

Ha koll på var det finns hjärtstartare i din närhet, redan innan den ens behövs. 
I Gryt/Fyrudden finns hjärtstartare:
Hmankontoret i Fyrudden
På Kustbevakningens båtar
På Östgötatrafikens båtar.
På Gryts Skärgårdspensionatet
På Åldersro
På Eköns camping
På Gryts varv
På Kallsövägen 10 och 18
På Snäckevarp
På Håskö, Kråkmarö, Harstena, Bokö.
Memorera även 30:2 (30 hjärtkompressioner och 2 inblås)