Gryt är en gammal känd bygd, en del av vår kommun. Gryt var tidigare en egen kommun, för att 1971 ingå i Valdemarsviks kommun:
Gryt har en anrik historia och vill man veta hela historien är boken "Gryt  -förr och nu" det bästa sättet att hitta information.
Boken är utgiven av Gryts Hembygdsförening och kan köpas därigenom.

Här kommer ett litet utdrag av Gryts Historia (tagen ur boken)
Namnet GRYT betyder "den steniga ön" eller klippor brant stigande ur vattnet. Gryt är väldigt gammalt som ortsnamn. För ca 6000 år sedan var det någon som tappade en stenyxa, som man har funnit ifrån äldre stenåldern. På den tiden var större delen av Gryt skärgård, och bara en lite del var fastland.
Gryts socken ligger öster om Valdemarsvik omfattade halvön mellan Orrfjärden och Valdemarsviken och öar i Gryts skärgård som Harstena. Socken består av kuperad skogsmark med slättmarker och ca 2900 skärgårdsöar små och större.
Det finns en boplats från stenålder (ca 2000 år f.kr.) som ligger vid Lundby-Rosenlund. Det finns relativt gott om stenrösen och även gravfält mellan 1000 och 1500 är e.kr.
Vid Dal finns en 20 meter lång skeppssättning från yngre bronsåldern, den enda kända i Gryt.

Vid medeltidens början inleddes den stora huvudepoken i Gryts uppodlings- och bebyggelsehistoria. Från den tid finns 13 gårdar, Bryttorp Bryttorp, Fyrtorp, Hässeltorp, Koppartorp, Norrtorp, Krogsmåla, Målma, Skörtsmåla, Bäckermåla, Danebo, Trälebo, Gåtebo och Kindebo.

Gryt var under järnåldern glest befolkat jämfört med slättbygderna i de inre delarna av Östergötland.
På 1800-talets slut så var befolkningen som störst ca 3000 men har dalat till ca 940 invånare 1999.
I dag finns ca 800 fast boende människor i Gryt.  (I Valdemarsvik ca 7 200)
Fram till 1971 var Gryt en egen kommun, men nu tillhör Gryt Valdemarsviks kommun
.
FYRUDDEN

(som fått namnet efter en fura som fanns udden om hamnen,)
Fyrudden var före 2015 en av SCB avgränsad och namnsatt småort i Gryts socken i Valdemarsviks kommun i Gryts skärgård. Småorten upphörde 2015 när området växte samman med småorterna Snäckevarp och Fyrtorp och Gryt för att bilda tätorten Gryt.  Namnet till trots har det aldrig funnits en fyr i Fyrudden. Det är istället tallarna, furorna, som gett platsen sitt namn.  Fyrudden är huvudnoden för att nå ut i Gryts skärgård

Lite historia om den gamla Luciaklänningen

Luciaklänningen är sydd av linnetyg, prydd med vackra breda spetsar och helknäppt med 66 tygklädda knappar. En klänning med en speciell och unik historia som lär sträcka sig tillbaka till Ryssland och Katarina den storas hov. 

Klänningen har använts av alla lucior i Gryt, nu såväl som tidigare generationer och under de år som Röda Korset funnits här. Men klänningen i sig är betydligt äldre än så. Den var begagnad när den skänktes till Röda Korset 1941 av Maud Aurell, född von Rosen, dåtida ägare till Breviksnäs säteri. Hon tog också initiativet till Röda Korsets officiella Luciafirande i Gryts kyrka, en tradition som fortfarande lever men nu i en ny klänning som är en kopia av den gamla.

Lite statistik om Gryts befolkning finns här. 
https://sv.zhujiworld.com/se/1460404-gryt/
 https://sv.wikipedia.org/wiki/Gryt,_Valdemarsviks_kommun