Häradskärs gästhamn har plats för ca 10 båtar
https://haradskarslotsplats.com/gasthamn/ 
Kenneth & Bo Magnusson tel. 0722-10 70 40 eller 0708-29 84 87

Östgötatrafiken till sjöss
https://www.ostgotatrafiken.se/sa-reser-du-med-oss/bestallningstrafik/skargardstrafik/ 
tel. 0771 -71 10 20

Fångö taxibåtar/Postbåten
https://www.fangotaxibatar.se/
tel.070-829 22 36
Annette Hansell

Skärgårdskompaniet Harstena
https://www.skargardskompaniet.se/batturer/ 
tel.076-077 55 50
Magnus Lindkvist

A100
www.a100.se
tel.0123-40550
Anton Lundström

Harstena Båttaxi

https://harstena-battaxi.se/
rickard@battaxi.se
tel.070-816 79 70
Rickard Bergkvist

Orrens Hamn AB

https://www.orrenshamn.se/
Fredriksnäs sågverk
tel. 0123-46666

Havsluft Sjötaxi & BåtTurer
https://havslust.se/
tel. 070-657 28 68
Håkan Lundström

Anderssons Taxibåtar
Saknar hemsida: tel.070- 796 61 62   
Victor Andersson                   


Gryts Brygga Marin
http://www.grytsbrygg
amarin.n.nu/
tel.070-529 92 00
Leif Söderman

Gryts Motor & Mekaniska Verkstad AB
Saknar hemsida: tel 0123-40155
Morgan Bilfeldt

Håskö Fisk & Transport

http://hasko.se/fisk.html
tel.0123-43004
Peter Andersson

Österströms El och Båtbyggeri

https://www.osterstrom.eu/n-ostlunds-el-ab/
tel. 070-296 88 88
Niklas Östlund

Harstena Båttrafik HB
http://www.halso.se/harstenabattrafik/pages/kontakt.htm
tel. 070-823 98 05
Hans Zschaeck

Källskärs Sjötransporter
www.kallskarssjotransporter.se
tel. 0708 882469
Kjell Hedlund